Program Yapmak | Programcılık Hakkında Her Şey | VİSUAL BASİC 6.0 | C, C++ ve C# Yazılım Dilleri | VB.NET Yazılım Dili

Analog Duvar Saati Programi

Bu derste PictureBox ile yapılan basit bir saat örneğini göreceğiz.

Form' a 1 adet imagelist ve 1 adet de timer ekliyoruz.

Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  Public saat_r As Bitmap = New Bitmap(My.Resources.saat_r)
  Public dakika_r As Bitmap = New Bitmap(My.Resources.dakika)
  Public saniye_r As Bitmap = New Bitmap(My.Resources.saniye)
  Public merkez_r As Bitmap = New Bitmap(My.Resources.merkez)
  Public TMP As Bitmap = New Bitmap(376, 376)
  Public Graph As Graphics = Graphics.FromImage(TMP)

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Timer1_Tick(Nothing, Nothing)
  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Graph.DrawImage(PictureBox1.BackgroundImage, 0, 0, 376, 376)

    Graph.TranslateTransform(188, 188)
    If CheckBox1.Checked = True Then
      Graph.RotateTransform(-90 + ((Now.Hour * 30) + (Now.Minute * 0.5)))
    Else
      Graph.RotateTransform(-90 + (Now.Hour * 30))
    End If
    Graph.DrawImage(saat_r, -13, -13)
    Graph.ResetTransform()

    Graph.TranslateTransform(188, 188)
    If CheckBox1.Checked = True Then
      Graph.RotateTransform(-90 + (((Now.Minute * 60) + Now.Second) * 0.1))
    Else
      Graph.RotateTransform(-90 + (Now.Minute * 6))
    End If
    Graph.DrawImage(dakika_r, -13, -13)
    Graph.ResetTransform()

    Graph.TranslateTransform(188, 188)
    Graph.RotateTransform(-90 + (Now.Second * 6))
    Graph.DrawImage(saniye_r, -13, -13)
    Graph.ResetTransform()

    Graph.TranslateTransform(188, 188)
    Graph.DrawImage(merkez_r, -18, -18)
    Graph.ResetTransform()

    PictureBox1.Image = TMP

  End Sub
Sincan Laptop tamiratı ile alakalı içeriklerin bulunduğu web siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Sincan'da laptop tamiratını en iyi yapan yerleri sorgulayabilirsiniz. Cihan KOÇ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=