Program Yapmak | Programcılık Hakkında Her Şey | VİSUAL BASİC 6.0 | C, C++ ve C# Yazılım Dilleri | VB.NET Yazılım Dili

Ekran goruntusu yakalama programi

Bu ders, Visual Basic API kullanarak ekran görüntüsünü picturebox nesnesine aktaran örnektir.

Yapmamız gereken 2 command buton ve 1 tane de picturebox ekledikten sonra aşağıdaki kodları giriyoruz:

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

Private Sub Command1_Click()
Call keybd_event(vbKeySnapshot, 0, 0, 0)


End Sub


Private Sub Command2_Click()
Picture1.Picture = Clipboard.GetData

End Sub
Sincan Laptop tamiratı ile alakalı içeriklerin bulunduğu web siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Sincan'da laptop tamiratını en iyi yapan yerleri sorgulayabilirsiniz. Cihan KOÇ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=