Program Yapmak | Programcılık Hakkında Her Şey | VİSUAL BASİC 6.0 | C, C++ ve C# Yazılım Dilleri | VB.NET Yazılım Dili

Matrix Arka Plan Html Kodu

<html><head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

<meta name="Microsoft Theme" content="none">

</head><body bgcolor="#000000"></body></html>

<script language="JavaScript">

if (document.all){

Cols=7;

Cl=24; //Pe?pe?e geli? mesafeleri!

Cs=100; //Sayfaya enine yayyly? mesafeleri!

Ts=20; //Rakamlaryn büyüklükleri!

Tc=''#008800'';//Renk

Tc1=''#00ff00'';//Renk1 

MnS=60; //Aky? hyzlary!

MxS=50; //Aky? hyzlary!

I=Cs;

Sp=new Array();S=new Array();Y=new Array();

C=new Array();M=new Array();B=new Array();

RC=new Array();E=new Array();Tcc=new Array(0,1,7,9,3,2);

document.write("<div id=''Container'' style=''position:absolute;top:0;left:-"+Cs+"''>");

document.write("<div style=''position:relative''>");

for(i=0; i < Cols; i++){

S[i]=I+=Cs;

document.write("<div id=''A'' style=''position:absolute;top:0;font-family:Arial;font-size:"

+Ts+"px;left:"+S[i]+";width:"+Ts+"px;height:0px;color:"+Tc+";visibility:hidden''></div>");

}

document.write("</div></div>");for(j=0; j < Cols; j++){

RC[j]=1+Math.round(Math.random()*Cl); 

Y[j]=0;

Sp[j]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS); 

for(i=0; i < RC[j]; i++){

B[i]='''';

C[i]=Math.round(Math.random()*1)+'' '';

M[j]=B[0]+=C[i];

}

}

function Cycle(){

Container.style.top=window.document.body.scrollTop;

for (i=0; i < Cols; i++){

var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length);

E[i] = ''<font color=''+Tc1+''>''+Tcc[r]+''</font>'';

Y[i]+=Sp[i];if (Y[i] > window.document.body.clientHeight){

for(i2=0; i2 < Cols; i2++){

RC[i2]=1+Math.round(Math.random()*Cl); 

for(i3=0; i3 < RC[i2]; i3++){

B[i3]='''';

C[i3]=Math.round(Math.random()*1)+'' '';

C[Math.floor(Math.random()*i2)]='' ''+'' '';

M[i]=B[0]+=C[i3];

Y[i]=-Ts*M[i].length/1.5;

A[i].style.visibility=''visible'';

}

Sp[i]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS);

}

}

A[i].style.top=Y[i];

A[i].innerHTML=M[i]+'' ''+E[i]+'' '';

}

setTimeout(''Cycle()'',20)

}

Cycle();

}

</script>
Sincan Laptop tamiratı ile alakalı içeriklerin bulunduğu web siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Sincan'da laptop tamiratını en iyi yapan yerleri sorgulayabilirsiniz. Cihan KOÇ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=