Program Yapmak | Programcılık Hakkında Her Şey | VİSUAL BASİC 6.0 | C, C++ ve C# Yazılım Dilleri | VB.NET Yazılım Dili

Nesnelerin Ortak Noktalari

Standart Özellikler

Align: Bu özellik, nesne genişliğinin form genişliğine eşitlenmesini sağlayarak, Formun üstünde mi yoksa altında mı duracağına karar verir.
Alignment: CheckBox, OptionButton ve TextLabel nesneleri üzerinde bulunan metinlerin sola dayalı, sağa dayalı veya ortalanmış olmasını sağlar. Sadece tasarım aşamasında değiştirilebilir.
Apparance: Herhangi bir nesnenin görünüşüile ilgili özelliktir. 3 boyutlu veya düzlem halinde olmasını ayarlar.
Autosize: Nesne boyunun, nesne içeriğine göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. Mesela Label nesnesine bir sözcük yazıp, bu özelliği true yaparsanız, label nesnesinin boyu, sözcüğünkine eşit olacaktır.(Bir deneyin, anlarsınız.)
BackColor: Nesne zeminin rengini belirler. Kod esnasında değiştiriken renklerin adını yazarak kolayca yapabilirsiniz. (Örn: Label1.backcolor = vbblue (“vb” yazmayı unutmayın.))
BorderStyle: Nesneye ait çerçevenin tipini belirler.(Örn:Form için, “fixed single”; min ve max butonsuz bir çerçeve yapar.)
Cancel: Form üzerinde bulunan button nesnesinin, “iptal” tuşu olup olmadığını belirler
Caption: Form nesnesi için pencerenin taşıma çubuğundaki yazıyı, diğer nesneler için, nesnenin üzerinde yazan yazıyı belirtir.
DataField: Data nesnesine bağlı bir kontrolün, veri tabanı dostyasındaki hangi alana bağlı olduğunu gösterir.
DataSource: Nesnenin bağlı olduğu Data kontrolünün adını belirtir.
Default: Bir form üzerindeki CommandButton’lardan hangisinin seçili olduğunu belirtir.
DragIcon: Sürükle ve Bırak (Drag&Drop) işlemi sırasında fare imlecinin sembolünü belirtir.
DragMode: Sürükle&Bırak işleminin el ile m, yoksa otomatik olarak mı yapılacağını ayarlar.
Enabled: Nesnenin kullanılabilirliğini ayarlar. “False” ise kullanıcı o nesneyi kullanamaz. (mesela benim ses kartımda, “bas” ve “tiz” özelliğini seçemiyorum. Çünkü enabled özelliği false. Ulan alcan bir adam gibi kart. O zaman gör bakim. Kötü ESS işte.)
Font: Nesnenin yazıtipi ile ilgili tüm ayarları bununla yapabilrsiniz. (Eski versiyonlarda bulunan fontbold, fontitalic… gibi özellikler uyumluluk açısında halâa varlar.)
ForeColor: Nesnenin ön plânda kullandığı rengi belirler.
Height: Nesnenin boyunu gösterir.
hWind: Nesneyi referans gösteren handle’ı içerir. İleri düzey VB progrmlamakta kullanılır. API larda falan.
Index: Eğer form üzerinde, aynı tür ve aynı adda nesneler varsa, indexleri farklı olmalıdır.Bu özellik o indexin kaç numara olduğunu beliritr. (En iyisi bir örnekle açıklayayım. Bkz: Örnek_Index)
Left: Nesnenin, üzerinde bulunduğu nesneden yatay olarak ne kadar uzakta olacağını belirtir. Bir nevi X koordinatı olayı yani.
ListCount: Nesnenin listelediği verilerin toplam sayısını verir.
ListIndex: Nesnenin listelediği verilerden hangisinin seçili olduğunu gösterir.
Locked: Metin kutusunun (TextBox) kilitli olup olmayacağını belirtir. Kilitli iken kullanıcı, metin kutusundaki metni değiştiremez.
MaxLength: Nesne içndeki metnin, en fazla kaç karakterden oluşacağını belirler.
MouseIcon: Fare imlecini belirler. MousePointer özelliğinin 99 olması durumunda geçerlidir.
MousePointer: Farenin nesne üzerinde dolaşırken, hangi imleci kullanacağını gösterir.99 ise MouseIcon’da seçili ikonu kullanır.
MultiLine: Nesnenin içindeki metnin, tek satırda yazılıp yazılmayacağına karar verir. “True” ise metin yazarken, nesnenin sonuna gelindiğinde; bir alt satıra geçer.
Name: Nesnenin adını gösterir. Sadece tasarım aşamasında değiştirilebilir.
Parent: Nesnenin hangi nesne üzerinde bulunduğunu veya hangi nesneye bağlı olduğunu gösterir.
Picture: Nesne içeriği olan resim dosyasının bulunduğu sdizini ve dosya adını içerir.
ScrollBars: Nesnenin, yatay veya dikey kaydırma çubuklarına sahip olup olmadığını belirtir.
SelLength: Seçili metnin, metnin tamamı içerisinde bulunduğu yeri gösterir.
SelText: Seçili metni içerir.
TabIndex: Nesnenin, Tab tuşu değişimlerinde kaçıncı sırada olduğunu belirler.
TabStop: Nesnenin Tab tuşu sektirmelerine dahil olup olmadığını belirtir.
ToolTipText: Bir nesnenin üzerinde, mouse ile bekleyince çıkan sarı zeminli yaznın ne olacağını belirler. ( bişeyler yaz ve nesnenin üzerinde bekle görürsün.)
Top: Nesnenin, üzerinde bulunduğu nesneden düşey olark ne kadar uzakta olduğunu belirler. Y koordinatı yani.
Value: Nesneye ait seçili veri tipi ile ilgili değeri içerir.(RadioBox lar için mesela. Seçili değilken 0, seçiliyken 1.)
Visible: Nesnenin görünür olup olmadığını ayarlar.
Width: Nesnenin genişliğini belirler.

Sincan Laptop tamiratı ile alakalı içeriklerin bulunduğu web siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Sincan'da laptop tamiratını en iyi yapan yerleri sorgulayabilirsiniz. Cihan KOÇ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=