Program Yapmak | Programcılık Hakkında Her Şey | VİSUAL BASİC 6.0 | C, C++ ve C# Yazılım Dilleri | VB.NET Yazılım Dili

Screenshot (Ekran Goruntusu) Alma

VB.NET ile resim cekme (screenhost).

Projemize 2 adet buton ve 1 adet picture box ekliyoruz.

Butonlarimizin isimleri Resim Cek ve Kayit et olarak yaziyoruz.

Resim cek butonu kodlari ;

    Dim bounds As Rectangle
    Dim screenshot As System.Drawing.Bitmap
    Dim graph As Graphics
    bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds
    screenshot = New System.Drawing.Bitmap(bounds.Width, bounds.Height, 

System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb)
    graph = Graphics.FromImage(screenshot)
    graph.CopyFromScreen(bounds.X, bounds.Y, 0, 0, bounds.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy)
    PictureBox1.Image = screenshot


Kayit et butonu ;

Dim savefiledialog1 As New SaveFileDialog
    Try
      savefiledialog1.Title = "Save File"
      savefiledialog1.FileName = "*.jpeg"
      savefiledialog1.Filter = "JPEG |*.jpeg"
      If savefiledialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        PictureBox1.Image.Save(savefiledialog1.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
      End If
    Catch ex As Exception 'Do Nothing
    End Try


Kolay gelsin...
Sincan Laptop tamiratı ile alakalı içeriklerin bulunduğu web siteden bilgilere ulaşabilirsiniz. Sincan'da laptop tamiratını en iyi yapan yerleri sorgulayabilirsiniz. Cihan KOÇ
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=